Zkušební pěchotní srub CE

Cvičný pěchotní srub postavený v roce 1936 za účelem zkoušek odolnosti, vybavení a výzbroje těžkého opevnění. Nachází se v bývalém vojenském prostoru Brdy. Byl postaven ve II. stupni odolnosti – jeho strop tak dosahuje tloušťky 200 cm a čelní stěna, krytá násypem z kamenů a zeminy, má tloušťku 225 cm. Srub je jen částečně dvoupodlažní, což je jediná odlišnost oproti běžným pěchotním srubům, které měly shodnou rozlohu horního i spodního podlaží.

srub-ce-1

V horním (přízemním) podlaží objektu CE je umístěna místnost strojovny a filtrovny, dále stanoviště velitele a místnost pro telefonistu. Ve velké střelecké místnosti byly umístěny hlavní zbraně – dvojče kulometů a protitankový kanon. Chodba v horním podlaží vedla dále do krycího křídla, kde byly u čelní stěny umístěny nádrže na vodu, toalety a vstup do pancéřového zvonu. Ve spodním podlaží se nacházely ubikace posádky (celkem 22 mužů), místnost zemní telegrafie, sklad proviantu a jímka odpadních vod.

srub-ce-2

Od podzimu roku 1936 probíhaly v objektu zkoušky zbraní vyvíjených či upravovaných pro účely těžkého opevnění. Jednalo se o zbraň L1 (4cm protitankový kanon vz. 36 spřažený s těžkým kulometem vz. 37), dále těžké kulomety vz. 35 a 37 a také lehké kulomety vz. 26. S tím souvisely i zkoušky zvláštních lafetací a dalšího příslušenství pro výše zmíněné zbraně. Zkoušky vnitřního vybavení se týkaly zejména zkoušek vzduchotechniky, osvětlení, agregátu, silnostěnných dveří a také spojovacích prostředků.

srub-ce-3

Objekt CE byl využit i k nácviku běžných činností posádky včetně spolupráce při vedení palby. Získané poznatky byly od února 1937 využity pro výcvik hraničářských pluků, které obsazovaly linie těžkého opevnění. Dále byl objekt podroben zkušebnímu ostřelování, a to v podstatě všemi druhy zbraní, pěchotními i dělostřeleckými až po moždíř ráže 30,5 cm. Po válce byla část poškození srubu opravena. Srub pak byl využit ke zkouškám nového vybavení a výzbroje pro objekty těžkého opevnění u Bratislavy a na jihu Moravy, které armáda využívala. Zkoušky se týkaly nových agregátů, protichemických filtrů nebo kanónu PvK vz. 44/59 ráže 85 mm, který byl vyvinut z kanonu tanku T-34/85.

srub-ce-4

srub-ce-5

srub-ce-6

srub-ce-7

srub-ce-8

27_big

(Text: wiki)