Fotky pevnost Daugavpils

Bastionová pevnost v lotyšském městě Daugavpils byla postavena v roce 1810 na obou březích řeky Dougavy a to na příkaz ruského cara Alexandra I, který se obával Napoleonovy záliby v dobývání. O dva roky později už úspěšně odolávala útoku 24 000 frantíků. A to přes to, že byla definitivně dostavena až v roce 1878.

Mezi lety 1920-1940 se pevnost dostala do rukou lotyšské armády. Během války zase sloužila pod vedením Němců jako koncentrák, Stalag 340, pro zajaté sovětské vojáky, ve kterém vyhaslo celkem 124 000 životů. Když už byla válka prohraná shromáždili Němci zbytek vězňů v pevnostním kostele a mohutnou explozí ho srovnali se zemí.

V rozmezí let 1948-1993 byla obývaná sovětskou armádou a sloužila jako škola pro vojenské letecké inženýry.

Dnes slouží pevnost jako muzeum, památník a přístřeší chudiny.

46_big
DSC_7665
DSC_7671
DSC_7673
DSC_7675
DSC_7680
DSC_7685
DSC_7686
DSC_7690
DSC_7695
DSC_7718